ဟာက်ဴလီ အမွတ္တံဆိပ္ ေက်ာက္ေက်ာမႈန္႔ : PATANASIN ENTERPRISE LTD., PART.

ဟာက်ဴလီ အမွတ္တံဆိပ္ ေက်ာက္ေက်ာမႈန္႔ : PATANASIN ENTERPRISE LTD., PART.


ဟာက်ဴလီ အမွတ္တံဆိပ္ ေက်ာက္ေက်ာမႈန္႔ Pearl Mermaid Brand Agar Powder ၅၀ ဂရမ္ ကို ေရ ႏွင့္ သၾကား ၆ ဂရမ္ႏွင့္ေရာစပ္ ေသာ အာဟာရ သည္ ပန္းကန္လံုး အလံုး ၂၀ ထဲထည့္ထားေသာထမင္း အာဟာရ ႏွင့္ ညီမၽွပါသည္။

Hercules Brand Agar Powder

Hercules Brand Agar Powder Agar Powder size 50 grams are mixed with water and sugar 6 kg equivalent to about 20 bowls of rice. 

PATANASIN ENTERPRISE LTD., PART.

Patanasin Enterprise LTD.,Part. သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ႐ွိေသာ agar မႈန္႔ ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းကို ဦးေဆာင္ေနေသာ ကုမၸဏီ တခုျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ တိုင္ Pearl Mermaid အမွတ္တံဆိပ္ agar မႈန္႔ကို ထုတ္လုပ္ျဖန္ျဖဴးေရာင္းခ်ေပးေနေသာ ကုမၸဏီ တခုလဲျဖစ္ပါသည္။ ထုတ္လုပ္မႈအပိုင္းတြင္ ေခတ္မွီေကာင္းမြန္ေသာ ထုတ္လုပ္ျခင္းစနစ္မ်ားကိုအသံုးျပဳထားကာ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေစရန္လဲ ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ား တြင္ စနစ္တက်စစ္ေဆး ထိန္းသိမ္းလ်က္ရွိပါသည္။ GMP,Halal,kosher စသည္ အသိအမွတ္ျပု လက္မွတ္မ်ားရရွိထားျပီးေသာ ကုန္အမွန္တံဆိပ္တခုျဖစ္ပါသည္။

Patanasin Enterprise LTD., Part.,
Dark Blue Pearl Mermaid Brand Agar Powder
လူအမ်ားစုသည္ Agar သည္ Gelatin ႏွင့္ ဆင္တူသည္ဟု ထင္ၾကပါသည္။သို့ေသာ္ ထိုႏွစ္ခုသည္ လံုးဝ ကြဲျပားပါသည္။
Agar သည္ agarose ႏွင့္ agropectin အစိတ္ပိုင္းႏွွစ္ခု ေပါင္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေရေအာက္႐ွိ ေရညိွမွတဆင့္ အနီေရာင္ေရညိွကို Division Pterophyta တြင္ ထုတ္လုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။
Gelation သည္အက္စစ္ပါေသာ collagen ႏွင့္ alkalis တို႔ ျဒပ္ပ်က္ျခင္းမွ ရ႐ွိေသာ ပ႐ိုတင္းျဖစ္ပါသည္။ အ႐ိုးမ်ားႏွင့္ သားရည္ ေပါင္းခံျခင္းမွ light brown powder ကိုရ႐ွိေစပါသည္။
ထိုေၾကာင့္ powder ႏွစ္ခုစလံုးသည္ လံုးဝကြဲျပားေသာေၾကာင့္ ဖလွယ္၍အသံုးျပဳျခင္း မျပဳလုပ္ႏိုင္သည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။ အခ်ိဳပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ဂ႐ုစိုက္ေစခ်င္ပါသည္။ ေဖာက္သည္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းရန္သာ ဦးစားေပးျဖစ္ပါသည္။
Agar ကို ပင္လယ္ကမ္း႐ိုးတန္းမ်ား ႏွင့္ လိိႈင္းနဲေသာ ကမ္းစပ္မ်ားေတြ ေတြရေလ့႐ွိသည္ Gracilaria fisheri, Gracilaria sailcornia, Valonia စျဖင့္ အမည္အမ်ိဳးမ်ိဳး႐ွိေသာ Gracilaria မ်ိဳးစိတ္ ပင္လယ္ေရညိွအနီေရာင္မွ ထုတ္လုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဂ်ယ္လီျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ပင္လယ္ေရညိွမွ မလိုအပ္ေသာ အရာမ်ားကို ေရေဆးၿပီး ဖယ္႐ွားကာ အေျခာက္ခံပါ။ ထိုအဆင့္ကို အႀကိမ္မ်ားမ်ားျပဳလုပ္ေပးပါ။ ထိုေနာက္ ေရညိွမ်ားကို ႏူးၿပီးေပ်ာ့သြားသည္အထိ ျပဳတ္ေပးပါ။ ႏွစ္ခုစလံုးကို ႀကိတ္ဆံုထဲ ထည့္၍ႀကိတ္ေပးပါ။ ထိုေနာက္ PH level ကိုခ်ိန္ညိွရန္ႏွင့္ စစ္ထုတ္ရလြယ္ကူေစရန္ လိုအပ္ေသာ ပါဝင္ပစၥည္းမ်ားထည့္၍ ေနာက္တျကိမ္ထပ္ ျပဳတ္ေပးပါ။ ပါဝင္ပစၥည္းမ်ားအကုန္ေရာေႏွာသြားလွ်င္ ဂ်ယ္လီမွေရမ်ားကို စစ္ထုတ္ေပးကာ ဂ်ယ္လီကို ခဲသြားေစရန္ အေအးခံေပးပါ။ ထိုေနာက္ ဂ်ယ္လီခဲကို အရည္ေပ်ာ္ေစကာ ေရေအးျဖင့္ေဆးေပးပါ။ ျပီးလ်ွင္ အေျခာက္ခံကာ အမႈန္႔ရေစရန္ႀကိဳတ္ဆံု ျဖင့္ႀကိတ္ေပးပါ။ ဂ်ယ္လီျပဳလုပ္လိုေသာ အခါ ဂ်ယ္လီမႈန္႔ ႏွင့္ သၾကားကို ဆူပြက္ေနေသာ ေရေႏြးပူထဲထည့္ျပဳပ္ကာ ဂ်ယ္လီျဖစ္သည္အထိထားေပးပါ။

PATANASIN ENTERPRISE LTD., PART.

Patanasin Enterprise LTD., Part., the leading agar powder manufacturer in Thailand, provide distribution services of Pearl Mermaid brand agar powder for more than 50 years. With modern manufacturing technology and quality control in laboratory testing, we assure consumers that our products offer quality standard and safety guaranteed by GMP, Halal, and kosher.
Gelation is protein caused by the decomposition of collagen with acids and alkalis, offers light brown powder which can be distilled from bone and leather.
Therefore, it is assured that both types of powder have different properties which cannot be interchangeable. Be careful when you make dessert. To meet customers’ needs comes first.
Agar is extracted from red seaweed in genus of Gracilaria, called by general people with several names such  Gracilaria fisheri, Gracilaria salicornia and Valonia found in almost every province along the coast or sea shore with slightly waves.
The steps to make jelly is to remove adulterated things from the seaweed by washing with water and then dried. Repeat this several times, then boil until check here algae feels soft. Grind them together. Then boil again by adding various substances to adjust PH level and make filtration  read more here easier. When the ingredients are together, filter to separate water from the jelly, let jelly cool down and freeze. When the time is set to bring the frozen jelly dissolves and wash with cold water. Drain and then bring to drying and grinding process to powder. When we make jelly, pour jelly powder and sugar in boiled water, leave it to become jelly.

 

CONTACT US

 

PATANASIN ENTERPRISE LTD., PART.

Address
54/1 Chareon Nakorn 39, Bang Lum Phu, Klong San, Bangkok 10600 THAILAND.

Phone
+66 2862 4894

E-mail
patanasin@agarmermaid.com

Website
agarmermaid.aecgateway.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *